Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce
Hit
Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

W książce poruszono wpływ determinant: ,- ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny), ,- społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników oraz potencjalnych pracowników), ,- technologicznych (systemy informatyczne wspomagające zarządzanie personelem, Internet i Intranet jako narzędzia kadrowe, operacyjne


Zobacz więcej
1
Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *