Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221
Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221). Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi:, ,- ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania


Zobacz więcej
1
Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *