Ustawa o finansach publicznych 2021 Twoje Prawo Beck

Ustawa o finansach publicznych 2021 Twoje Prawo Beck
Ustawa o finansach publicznych 2021 Twoje Prawo Beck

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie:, 29.2.2020 r. – Ustawa z 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o działaniach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284), 8.3.2020 r. – Ustawa z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020


Zobacz więcej
1
Ustawa o finansach publicznych 2021 Twoje Prawo Beck

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *