KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2021 Beck Twoje prawo

KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2021 Beck Twoje prawo
KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2021 Beck Twoje prawo

Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie., 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59), 2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 887), Indeks rzeczowy, Sta


Zobacz więcej
1
KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2021 Beck Twoje prawo

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *