Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz

Komentowana regulacja, zwana również Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki, określa zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej i zastępuje cztery dotychczas istniejące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich., , Komentowana ustawa omawia następujące zagadnienia:, , ustr


Zobacz więcej
1
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *