Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Hit
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W komentarzu poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, począwszy od jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego po czynności materialno-techniczne w tym zakresie., Autorzy komentarza przedstawili m.in. takie zagadnienia jak:,- administracyjne pro


Zobacz więcej
1
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *