Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Ustawa o świadku koronnym Komentarz
Hit
Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka koronnego, uregulowanej ustawą z 25.11.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197)., Instytucja świadka koronnego odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione w zorganizowanej grupie. Ma na celu ujawnienie wszelkich przestępstw popełnionych w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym poprzez zastosowanie wyłączenia karaln


Zobacz więcej
1
Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *