Kodeks Karny Komentarze Becka Grześkowiak

Kodeks Karny Komentarze Becka Grześkowiak
Kodeks Karny Komentarze Becka Grześkowiak

W Komentarzu przywołano najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co umożliwia zapoznanie się nie tylko z najnowszym stanem prawnym i wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, ale także z aktualnym orzecznictwem. , Komentarz do <strong>Kodeksu karnego</strong> obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej


Zobacz więcej
1
Kodeks Karny Komentarze Becka Grześkowiak

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *