Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań odrębnych względem Kodeksu pracy, przykładowo przewiduje możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem jedynie ze ściśle określonych przyczyn., , W ostatnim czasie Karta Nauczyciela uległa kilku istotnym modyfikacjom. Zmiany dotyczyły oceny pracy


Zobacz więcej
1
Karta Nauczyciela Komentarz

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *