Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach

Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach

Autor podręcznika profesor dr hab. Andrzej Marek jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powszechnie znany specjalista w zakresie nauk prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i wiktymologii. Jest autorem licznych rozpraw, monografii i podręczników, a także komentarzy do kodyfikacji prawa karnego. Zastosowana w tym podręczniku metoda zwięzłych pytań, ale treściwych na nie odpowiedzi, c


Zobacz więcej
1
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *