Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak

Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak

Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny., , Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:, , zasadami odpowiedzialności karnej,, pojęciem przestępstwa,, systemem stosowanych środków penalnych,, obowiązywaniem Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejs


Zobacz więcej
1
Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak