Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck

Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck
Hit
Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck

Kodeks karny. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej.,,W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:,,zasad odpowiedzialności karne


Zobacz więcej
1
Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck
Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck
Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck
Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck
Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck